Photos: Unsplash.com

Секој кој е во можност, би сакал да ги посети сите 195 држави во светот, но во некои држави е скоро па невозможно да се влезе – заради безбедносната состојба, комплицираната политика за издавање на туристички визи или тоталитарен режим со кои одделни држави се затворени за остатокот од светот.

Visa Guide World објави список на 10 држави за кои е најтешко да се добие виза за влез. Ова се 10 земји кои е најтешко да ги посетите:

1. Русија
За државјани на Република Македонија и на Руската Федерација се применува Спогодбата склучена меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Руската Федерација за услови на заемни патувања на државјаните на двете земји (Сл. весник број 119 од 19.09.2008 година): виза не е потребна: за носители на дипломатски и службени патни исправи за носители на граѓански патни исправи кои имаат одобрение за привремен или постојан престој на територијата на другата држава за носители на граѓански патни исправи кои патуваат заради остварување на деловни контакти, размена во научно-техничка, образовна, културна, спортска област и новинарска дејност, краткорочен студиски престој, лекување, како и посета на роднини или познати до 90 дена, врз основа на оригинал покана од физички или правни лица оформена согласно законодаството на секоја држава за туристички патувања (престој до 30 дена, врз основ на оригинален договор за давање туристичка услуга (ваучер) и потврда за прифаќање на странските туристи од организаторот која врши туристичка дејност на територијата на другата држава. ЗАБЕЛЕШКА: За оригинал документи (покана/ваучер), не се сметаат испечатени документи добиени по електронска пошта. Поради промена на граничниот режим помеѓу Русија и Белорусија, во моментов е отежнат влезот на државјани на други држави во Русија преку овој граничен премин. Се препорачува посета на Русија по воздушен пат или користење на алтернативна копнена рута Полска – Латвија – Литванија – Русија, наместо досега најчесто користената Полска – Белорусија – Русија.

Photo: Michael Parulava from Unsplash.com

2. Куба

За државјани на Република Македонија не е потребна виза за влез во Куба.

Photo: Spencer Everett from Unsplash.com

3. Иран

За државјани на Република Македонија потребна е виза за влез во Иран.

Photo: Omid Armin from Unsplash.com

4. Тукменистан

За државјани на Република Македонија потребна е виза за влез во Туркменистан.

5. Чад

За државјани на Република Македонија потребна е виза за влез во Чад.

6. Бутан

За државјани на Република Македонија потребна е виза за влез во Бутан.

7. Саудиска Арабија

За државјани на Република Македонија потребна е виза за влез во Саудиска Арабија.

8. Авганистан

За државјани на Република Македонија потребна е виза за влез во Авганистан.

9. Сомалија

За државјани на Република Македонија потребна е виза за влез во Сомалија.

10. Северна Кореја

За државјани на Република Македонија потребна е виза за влез во Северна Кореја.

Photo: Thomas Evans from Unsplash.com

Информација дали за посета на некоја држава ви е потребнa виза за влез може да најдете на веб сајтот на МНР.

А, поопширно за оваа листа може да прочитате тука:

Hardest Countries to Visit