НАЈНОВИ

РЕПОРТАЖИ

TIPS & TRICKS

Во германска населба се живее сo само 88 центи годишна кирија

Во мала германска населба се живее со само 88 центи годишна кирија, која не е покачена од 1520 година, но треба да исполните неколку...

Колку пари потрошив во Катар за еден ден на World Cup...

"Медиумите ќе ви кажат дека Катар е скап - Навистина е!", вака Rob Dawley го опишува својот престој во Катар, во видео кое го...

СПОДЕЛИ ДОЖИВУВАЊА

ПРОЧИТАЈТЕ И