НАЈНОВИ

РЕПОРТАЖИ

TIPS & TRICKS

Со велосипед над Дубровник – најнова адреналинска атракција во Хрватска

По отварање на стаклениот видиковец во Макарска во 2020 година, од ова лето во Хрватска има нова адреналинска атракција -  Skybike Dubrovnik. Па, доживејте...

Дали Грција станува се’ понебезбедна земја за одмор?

Оваа летна сезона се' почесто читаме или сме директни сведоци од "лице место" за тоа дека во Грција се обиваат и крадат автомобили на...

СПОДЕЛИ ДОЖИВУВАЊА

ПРОЧИТАЈТЕ И