Услови за користење

Сите текстови објавени на сајот може да се користат само за лично информирање. Преземање, нивно користење и реемитување се можни само со посебен договор со Patokolusvetot.mk

Објавување на наши текстови:

Доколку сте сопственик на сајт кој служи за комерцијални цели или пак сте дел од медиум или некој друг проект и сакате да објавите текст претходно објавен на Patokolusvetot.mk треба да ги почитувате следниве услови:

Не е дозволено објавување на целосен текст во медиум, проект или сајт кој служи за комерцијални цели без претходна дозвола од Patokolusvetot.mk. Во случаи на референца, дозволено е објавување на само 5% од текстот при што задолжително мора да се истакне изворот, доколку вашиот медиум е во електронска форма потребно е да наведете линк до материјалот на Patokolusvetot.mk

Не е дозволено: Копирање, преземање, менување, адаптација или било какво друго користење на содржините без претходно писмено одобрување од сопственикот на правата.

За сите дополнителни прашања и и услови, контактирајте не’ : patokolusvetot@patokolusvetot.mk

Ве молиме да ги почитувате правилата и условите за користење на Patokolusvetot.mk