Photos from Unsplash.com

Сте платиле за хотел со 5 ѕвезди, а ве сместиле во хотел кој одвај исполнува стандарди за хотел со 3 ѕвезди; Сте уплатиле еден хотел, а ве сместиле во друг, без да ве известат за промената пред поаѓање; Сте платиле цена во која спаѓаат екскурзии, а за кои на лице место ви бараат дополнително да платите; Програмата за турата била една, а во реалност сосема друга;

Има уште многу вакви проблеми кои настануваат при патување со туристичка агенција, за кои имате право да си побарате поврат на (дел од) платената сума ако сметате дека потпишаниот договор со туристичката агенција не ви е испочитуван во целост.

Како да постапите при ваков случај погледнете совет од Организацијата за заштита на потрошувачите:

Во продолжение прочитајте што се’ треба да содржи хотел со 1, 2, 3, 4 и 5 ѕвезди:

Што се’ треба да содржи хотел со 1, 2, 3, 4 и 5 ѕвезди?