Шест од десетте најздрави земји во светот се во Европа. Во истражувањето на Bloomberg Healthiest Country Index за 2019 година, земени се во предвид 169 земји во светот, а рангирани се според: просечниот животен век, квалитетот на храна и вода за пиење, санитарни услови, здрави навики, клима и пушење цигари. На оваа листа, Македонија е на 56-то место, со пад за 12 места од претходното рангирање.

Ова е листата на 10 земји со најздрави жители:

  1. Шпанија – Со најдолг просечен животен век во Европа, а во 2040 година се очекува луѓето во Шпанија да имаат најдолг животен век во светот. Ова се должи на одличната клима и здрава исхрана.
  2. Италија – Ја следи Шпанија со најдолг просечен животен век, одлична клима и здрава храна.
  3. Исланд – Чиста природна средина ,одличен здравствен систем и исхрана со риба.
  4. Јапонија – Најздрава азиска земја, со најдолг животен век во Азија и здрава исхрана базирана на риба и ориз.
  5. Швајцарија – Здрава исхрана, чиста природна средина и спортски навики.
  6. Шведска – Го имаат најдобриот здравствен систем во светот.
  7. Австралија – Одлична клима и спортски навики.
  8. Сингапур – Одличен здравствен систем и долг животен век.
  9. Норвешка – Добар здравствен систем.
  10. Израел – Долг животен век и здрава храна.