Photo: Ibrahim Uzun from Unsplash.com

Со почеток на оваа година во Истанбул започна да се наплаќа влез за една од најголемите туристички атракции – Аја Софија. Влезот во Аја Софија беше бесплатен откако во јули 2020 година Врховниот суд во Турција ја поништи одлуката на Советот на министри од 1934 година Света Софија во Истанбул да се претвори во музеј, со што таа повторно е џамија.

Photos from Unsplash.com

Од 15 јануари 2024 година странците плаќаат влез во Аја Софија, a за турските граѓани кои доаѓаат во џамијата за да ги исполнат своите верски потреби, влезот останува бесплатен. Туристите ќе влегуваат од еден влез, а Турците кои доаѓаат да се поклонат ќе влегуваат преку друг влез.

Цената на влезница во Аја Софија сега изнесува 25 евра.

Photo: Jeison Higuita from Unsplash.com

Црквата Света Софија била најголем храм во светот околу илјада години, но подоцна била претворена во главна џамија на Отоманската Империја, за во 1934 година постане музеј, па од 2020 година повторно џамија.