Photo: Global residence index from Unsplash.com

И оваа година, The Henley Passport Index изработи топ листа на најмоќни пасоши во светот. Листа ги рангира пасошите според тоа во колку држави може да се влезе без виза и за колку држави е потребна виза. Оваа листа се базира на податоци обезбедени од International Air Transport Authority (IATA) и опфаќа 199 пасоши и 227 дестинации. Се ажурира во текот на целата година со секоја измена на визната политика.

Оваа година првото место го делат јапонскиот и сингапурскиот пасош – најмоќни во светот, со кои може без виза да се влезе во 193 држави.

На второ место е пасошот на Јужна Кореја со влез во 192 држави без потребна виза, а третото место го делат пасошите на Шпанија и Германија со 191 држави за кои не е потребна виза.

Photo: Convertkit from Unsplash.com

Топ 10 листата на најмоќни пасоши изгледа вака:

1. Јапонија и Сингапур (влез во 193 држави без виза)
2. Јужна Кореја (192)
3. Германија, Шпанија (191)
4. Финска, Италија, Луксембург (190)
5. Данска, Австрија, Холандија, Шведска (189)
6. Франција, Португалија, Ирска, Обединетото Кралство (188)
7. Белгија, Чешка, Нов Зеланд, Норвешка, Швајцарија, САД (187)
8. Австралија, Канада, Грција, Малта (186)
9. Унгарија, Полска (185)
10. Литванија, Словачка (184)
Македонскиот пасош на оваа листа се наоѓа на 45-то место од вкупно 108 места, при што со пасошот без потребна виза може да се влезе во 125 држави, а за 101 држави е потребна виза.
Нашиот пасош најдобро рангирање имаше во 2014 година, кога се наоѓаше на 36-то место.