Photo: Youtube screen shot

Од 6 август 2023 на Youtube во секое време може да го следите порастот на населението во светот, кое се менува од секунда во секунда. Дадените бројки се според пресметките на World Population Prospects на United Nations.

Топ 10 листата на држави со најголем број на население:

1. Индија (со 1,433,452,869 жители)

2. Кина (со 1,425,541,280 жители)

3. САД (со 340,666,369 жители)

4. Индонезија (со 278,373,079 жители)

5. Пакистан (со 242,210,412 жители)

6. Нигерија (со 225,742,170 жители)

7. Бразил (со 216,875,811 жители)

8. Бангладеш (со 173,596,965 жители)

9. Русија (со 144,261,796 жители)

10. Мексико (со 128,800,183 жители)

Во овој момент на планетава Земја живеат 8,072,183,092 луѓе:

Македонија се наоѓа на 150 место со моментална бројка од 2.083.502 жители. На последно место е Ватикан со само 520 жители.