Photo: Calvin Shelwell from Unsplash.com

Во кој месец од годината може за првпат да ја отворите сезоната на пливање во Грција во Егејското море? Според дадените просечни температури на водата, пријатно за пливање започнува да биде во месец Јуни, а идеално за пливање е од Јули до Септември.

Ова се просечните температури на водата во Егејското море за секој месец од годината:

ЈАНУАРИПросечна температура од 12,5 °C  до 18°C  – ладно за пливање

ФЕВРУАРИПросечна температура од 11,6 °C  до 17,2°C  – ладно за пливање

МАРТПросечна температура од 11,9 °C  до 17,2°C  – ладно за пливање

АПРИЛПросечна температура од 13,4 °C  до 17,7°C  – ладно за пливање

МАЈПросечна температура од 17,5 °C  до 20,2°C  – прилично ладно за пливање

ЈУНИ Просечна температура од 21,8 °C  до 24,3°C  – пријатно за пливање

ЈУЛИПросечна температура од 23,9 °C  до 26,4°C  – идеално за пливање

АВГУСТПросечна температура од 24,6 °C  до 27,3°C  – идеално за пливање

СЕПТЕМВРИ Просечна температура од 22,4 °C  до 26,8°C  – идеално за пливање

ОКТОМВРИ Просечна температура од 20,1 °C  до 23,9°C  – пријатно за пливање

НОЕМВРИПросечна температура од 16,2 °C  до 21°C  – прилично ладно за пливање

ДЕКЕМВРИПросечна температура од 13,8 °C  до 18,9°C  – ладно за пливање

Сезоната за пливање во Егејското море трае од Јуни до Октомври.