Photos from Unsplash. com

Кои се најбогати држави во светот и како се мери нивното богатство? Зашто мали држави се многу побогати од поголеми држави?

Магазинот Global Finance направи листа на најбогати држави во светот, анализирајќи го БДП (Бруто Домашен Производ) по глава на жител. Ако БДП по глава на жител е висок, тоа укажува на богатството и просперитетот на граѓаните на одредена земја.

Сингапур        Photo: Hu-Chen from Unsplash.com

Додека бруто домашниот производ (БДП) ја мери вредноста на сите стоки и услуги произведени во една нација, делењето на овој производ со бројот на жители со полно работно време е начин да се одреди колку е богато или сиромашно населението на една земја во однос на друго. Тогаш станува јасна причината зошто „богатите“ често се еднакви на „малите“: економиите на овие помали земји се несразмерно големи во споредба со нивните мали популации.

Луксембург       Photo: Polina Sushko from Unsplash.com

На што се должи богатството на секоја држава? Global Finance наведува дека некои држави имаат корист од софистицирани финансиски сектори и даночни режими кои помагаат да се привлечат странски инвестиции, други пак имаат големи резерви на природен гас, нафта или други профитабилни природни ресурси кои привлекуваат инвеститори и туристи.

Обединети Арапски Емирати      Photo: Wael Hneini from Unsplash.com

Tоп 10 листата на  најбогати држави во светот изгледа вака:

  1. Луксембург  со 140.694 долари по глава на жител
  2. Сингапур  со 131.580 долари по глава на жител
  3. Ирска со 124.595 долари по глава на жител
  4. Катар со 112.789 долари по глава на жител
  5. Макао со 85.611 долари по глава на жител
  6. Швајцарија со 84.658 долари по глава на жител
  7. Обединети Арапски Емирати со 78.255 долари по глава на жител
  8. Норвешка со 77.808 долари по глава на жител
  9. САД со 76.027 долари по глава на жител
  10. Брунеи со 74.953 долари по глава на жител
Швајцарија       Photo: Dorothea Oldani from Unsplash.com

Целата листа на Global Finance содржи вкупно 192 држави во светот, а на оваа листа Македонија го завзема 78-то место, додека во првите 10 држави – 4 се наоѓаат во Европа.